Work-management-workshop (forløb)

Work-management-workshoppen er en række kortere workshops som vil hjælpe dig og dit team til at skabe bedre arbejdsflow, og få styr på alle opgaver – både individuelt og for teamet.

I løbet af workshoppen vil I arbejde med enkle og lettilgængelige værktøjer, som vil understøtte en mere effektiv arbejdsdag.

I vil bl.a. få styr på overspringshandlinger, få værktøjer til at prioritere jeres tid og energi på de vigtigste arbejdsopgaver. Og I vil få teknikker til at sætte grænser og sige fra de opgaver som IKKE skal være en del af jeres team fremover.

Optimalt set mødes vi fire gange a 2 timer. Workshoppen KAN også gennemføres som to x 3-4 timer eller alternativt en medarbejderdag fra 9-16.

Fra 8 til 45 deltagere.

Princippet for Effektivitetsekspertens værktøjer